Начало
Училища
Прием
Новини
 
Градове
 
Вход
Потребител:
Парола:
 
 
Сподели тази страница в

Share
  За училището | Прием | Галерия | Контакти
СОУ "Д-р ПЕТЪР БЕРОН"- Тополовград

Училище с мисия в миналото, в настоящето и в бъдещето

В СОУ ”Д-р Петър Берон” – Тополовград се обучават ученици от V клас до XII клас.

Училището е наследник на гимназия "Д-р Петър Берон", открита през 1945 година с УКАЗ № 201, който издава Наредба - закон за откриване на гимназии в различни селища от страната.

Тогава родолюбиви българи и жадни за знания тополовградчани, сформират Инициативен комитет, начело с тогавашния кмет Мирчо Мирчев и събират средства, тъй като чл.2 от Указа гласи: "За издръжка на новооткритите непълни гимназии се използват средства от съответните общини."

Отначало има 558 ученика, които са разпределени в 12 паралелки.

Пръв директор е Грозьо Петков от с. Орешник, завършил славянска филология в Софийския университет. Той е и кръстник на училището - обявява гимназията за следовница на Одринската, построена от самия Петър Берон за децата на тракийските българи, част от които се преселват впоследствие в тополовградския край. Така името на големия български просветител д-р Петър Берон става патрон на новооткритата гимназия.

 През ноември  2010г. се навършват 65 години от откриването му.
За 65 години в тополовградската гимназия са завършили средното си образование близо 6500 човека.

Днес в СОУ" Д-р П. Берон" - Тополовград се обучават 461 ученици в 20 паралелки редовно обучение, от които 13 непрофилирани, 4 профилирани и 3 професионални.

В самостоятелна форма на обучение се обучават 32 ученици.

Колективът на училището се състои от 40 педагогически и 14 - непедагогически персонал.

На територията на община Тополовград училището е единственото, което дава средно образование. Предлага и професионално обучение по направление ”Машиностроене”. След завършването на нашата професионална паралелка, учениците се реализират успешно в ТЕЦ “Марица изток” 1, 2, 3 и рудниците в района.

 Училището разполага с много добра материална база - 4-етажна масивна сграда просторни класни стаи и кабинети, мултимедийна зала, библиотека, медицински кабинет, физкултурен салон и отделна сграда с кабинети и работилници за осъществяване на професионалното обучение.

Почти всички класни стаи са снабдени с бели дъски.

Добре оборудвани са три компютърни кабинета, с около 40 компютърни конфигурации, включени в мрежа, в които се учат ученици от V до ХІІ клас. Във всички компютърни зали е осигурен достъп до интернет мрежата.

Специализираните кабинети разполагат с богати нагледни материали – атласи, карти, табла, макети, експонати и др., а кабинетите по химия, физика и биология – с всичко необходимо за осъществяване на лабораторни упражнения, опити и демонстрации.

Кабинетът по музика има пиано, ползват се и съвременни средства за обучение и на учениците се дава възможност за участие в хора на училището и изяви в различни концерти.

Часовете от област „БИТ И ТЕХНОЛОГИЯ” се провеждат в три отделни кабинети - дървообработване, металообработване и готварство,

Разполага с обновен физкултурен салон, фитнес зала  и игрища за футбол, волейбол и баскетбол. Участието на учениците в СИП „Джудо” дава възможност за национални и международни участия, които традиционно носят победи и медали.

Работим по различни проекти, включително и международни. Училището е координатор на проект по програма „Коменски” с участие на пет европейски държави. Наши ученици вече посетиха Франция, Италия и Полша.

 

 

 

 

 

     
 
Haskovo.NET 2010 начало | училища | прием | новини